Thông báo: Bế giảng Khóa 3 và Lịch khai giảng Khóa 4 (dự kiến)

Thông báo:  Bế giảng Khóa 3 và Lịch khai giảng Khóa 4 (dự kiến)

THÔNG BÁO

  • Các lớp Khóa 3 – Level 1, 2, 3 sẽ kết thúc vào ngày 13/01/2019: Học sinh các lớp thực hiện bài kiểm tra cuối khóa trong Lesson 12 – Unit 6 và các bài tập từ Lesson 1 – 11 để hoàn thành khóa học trước ngày 13/01/2019.

  • Riêng lớp Khóa 3 – Level 4 (4D3) dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 10/02/2019.

  • Lịch khai giảng các lớp Khóa 4 của các level (dự kiến): ngày 23 & 24/02/2019.Các bài viết liên quan

GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU

Hỗ trợ trực tuyến